Ord for dagen – 15.Nov.2008

november 15, 2008

Da Jesus gav oss befalingen om å gå ut og forkynne for alle folkeslag, gav Han oss et løfte.

«og se – jeg er med dere…». Tygg litt på det – «Og se». Det står ikke «Tro at jeg er med dere» eller «Tenk at jeg er med dere». Det står «se»! Vær oppmerksom på at jeg er med dere!

Hvor ofte hender det ikke at vi er oppe i vanskelige situasjoner der vi ikke kan kjenne og av og til ikke tro at Han er med oss? Det har hendt meg og jeg tror det har hendt flere enn meg også. Hvordan kan vi da vite at Han virkelig er med? Jo – vi skal se at han er med. Når vi vandrer i Herrens gjerninger (som han har lagt foran oss – ifølge Efeserbrevet) skal vi ikke bare tro at Han er med oss. Vi skal se det og være oppmerksomme på det. Det er så godt å vite.

Da Peter gikk på vannet og begynte å se på omgivelsen, sank han. Da han løftet blikket og så på Jesus – så at Jesus var med ham – var han trygg. Det er så lett å begynne å se på omgivelsene rundt oss, se på oss selv og kjenne etter – kjenner jeg Guds fred i hjertet nå? Er han i mitt hjerte nå? Så tuller vi oss inn i våre egne og våre omgivelsers begrensning. Nei – vi må lære oss å SE at Han er med oss. Vi må lære oss å være oppmerksomme på Hans nærvær. Da kan vi gå trygt gjennom livet. Han har tatt vår hånd og Han han vil ingenlunde slippe oss og ingenlunde forlate oss.

Takk Herre at du er trofast. Om selv mitt hjerte er troløst, så er du trofast og rettferdig og renser meg for all urettferdighet. Gi våre hjerter opplyste øyne, så vi kan se!

Reklamer

Ord for dagen – 30.Sept.2008

oktober 22, 2008

Hvem er Jesus? Dette spørsmålet blir drøftet på alfakurset her. Hvem er han egentlig?

Hva betyr han for verden, hva betyr han for menneskeheten og hva betyr han for deg?

Hvem er Jesus, hvem er han som engang døde,
som ble misforstått og hånet her på jord?
Er han den som sonet verdens synd og brøde?
Kan han frelse alle dem som på ham tror?
Han er Gudesønnen som all makt er givet,
kronet med Guds miskunnhet og herlighet.
Han er veien, han er sannheten og livet.
Han for syndere er full av kjærlighet.

Takk Herre – at du er full av kjærlighet for oss alle! Takk at vi kan få være dine – av bare nåde. Du betyr alt for oss!

Ord for dagen – 29.Sept.2008

oktober 22, 2008

I dag er overskriften – Frelst på tross av? Frelst på grunn av?

Ja takk begge deler, sier jeg. Ofte blir det ensidig fokusert på at vi er frelst på tross av hvem vi er, hva vi tenker, føler og gjør. Det blir litt feil. Gud er ikke dum. Han frelser ikke tomskallinger som ikke er verdt fem flate. Gud skapte deg og meg i sitt bilde. Han skapte oss slik han ville ha oss. Ja – greit – jeg vet at syndefallet ødela og forstyrret menneskene, slik at vi faktisk får frelsen av bare nåde – på tross av vår ulydighet, synd og mange fall. Så var det sagt.

Jesus valgte å dø for oss mens vi enda var syndere. Hvorfor? Fordi han elsket oss og han elsker oss enda! Ja – han fryder seg over oss.

Sefanja 3:16-17: På den dag skal det sies til Jerusalem: Frykt ikke! Sion, la ikke dine hender synke! Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder sig over dig med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over dig med fryderop.

Vi trenger å høre at vi har en Gud som elsker oss. Han elsker Israelsfolket og Han elsker verden og Han elsker de kristne og Han elsker deg! Han har telt våre hodehår og han kjenner oss ut og inn, og Han elsker den enkelte. Just som du er, ei med et strå – men just som du er – elsker Han deg!

Han fryder seg over deg!

Takk Herre – at du ikke bare elsker oss på tross av – men også på grunn av. Takk fordi du skapte hver og en av oss med en ubeskrivelig verdi, som bare din kjærlighets gjerning kan forklare. Takk for at du så det verdifulle i oss, og takk for at du er trofast også når mitt hjerte er troløst.

Ord for dagen – 28.Sept.2008

oktober 22, 2008

Da jeg var liten, var det en sang jeg var veldig glad i. Jeg vet ikke helt hva det var som gjorde at jeg likte nettopp denne sangen. Det kan ha vært en kombinasjon av ordlyd og melodi. Når jeg siden har hentet fram igjen denne sangen, er det mer enn bare ordlyd og melodi som tiltaler meg. I hverdagen er det ofte både mangt og meget som opptar tankene. Den siste tiden har jeg hatt ekstremt mye å tenke på. Jeg lærer nytt språk og skal gjøre meg forstått aller helst på fransk, dernest på engelsk og svært lite på norsk. Det gjør at jeg blir fortere sliten.

Det er blant annet da det kan være greit å minne seg selv og andre om Han som står klar med åpne armer. ”Kom!” sier Han. ”..du som strever og har tungt å bære! Jeg vil gi deg hvile.”

Sangen jeg nevnte innledningsvis, ble skrevet og sunget av Øyvind Fragell:

Sjelen den trenger til hvile

Hva kan vel bringe den ro

Skal jeg kun frykte og tvile

Nei, jeg på Jesus vil tro

Det eneste håp som jeg eier

Det har jeg, å Jesus, i deg

Jeg bringes til ro ved enkelt å tro

At du døde på korset for meg

Herre – styrk oss med din styrke, trøst oss med din trøst og fyll oss med din fred!

Ord for dagen – 27.Sept.2008

oktober 22, 2008

På det stormfulle hav

På det sorm fulle hav, iblant brenning og kav
Hvor min skute gikk ned, og det nå ble min grav
Da på styrbord i le, jeg en skute fikk se
Fram av mørke og stormen, gled langsomt i fred

Ref.:
Skip ohoi skip ohoi
Jeg ropte i nød, skip ohoi

På det skip jeg fikk se, hersket glede og fred,
og jeg hørte en sang, om en himmel et sted
og på skipsskroget stavn, sto det skrevet et navn
det var skipet fra Sion mot himmelens havn

Gjennom bølgenens brått, kom en reddende båt
og den tok meg fra mørket, fra nød og fra gråt
jeg ble glad kan du tro, da på dekket jeg sto
og istemte en sang om det frelsende blod

Pris skje Gud, pris skje Gud
jeg er frelst, jeg er fri, pris skje Gud

Du som seiler av sted,  uten mål uten mé
ta din frelser om bord, han som los vil bli med Fred
og trygghet du får,  på det skipet som går
støtt og sikkert for mesteren selv står ved ror

Kom bli med kom bli med
kurs for himmelens havn, kom bli med


Tilbake til: P / Sanger / Kristen

Ord for dagen – 26.Sept.2008

oktober 22, 2008
Da jeg gikk på barneskolen, var det ikke mange Bibelvers og salmer vi måtte lære utenat. Jeg husker en av de få. Den er flott!
Skriv deg Jesus på mitt hjerte - du min konge og min Gud, så ei lyst - ei heller smerte - deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett: Jesus ut av Nasaret - den korsfestede - min ære og min salighet skal være.
Å ha denne salmen med seg som en bønn gjennom livet, har vært til stor glede. Dersom Jesus kan få preget hjertene våre på en slik måte - at hans spor ikke er mulig å slette ut, kan vi juble av glede. Det sies at når man har hatt et infarkt, får hjertemuskelen et arr. Dette arret vil ikke forsvinne, men det kan gi hjerte en svakhet. Når Jesus får prege hjertene våre, setter det spor som ikke forsvinner. Disse sporene gir ikke hjertet en svakhet, men en styrke.
Innskriften på hjertet skal være Jesus Kristus - den korsfestede. I Esekiel ser vi Guds løfter til sitt folk:
Esek. 36, 26-27
Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Det står også i det nye testamentet, der Paulus skriver i 2.Korinterbrev:
Kap.3:2-3:  Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, idet det blir vitterlig at dere er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.

Å få sitt hjerte preget av Jesus, er det største et menneske kan oppleve!

Må Herren få prege oss i våre hjerter, så det ikke bare merkes inn i oss, men så hjertets merker blir tydelige for mennesker vi møter på vår vei.

Vær velsignet og tjen Herren med glede.

Ord for dagen – 25.Sept.2008

oktober 22, 2008
Det meg gleder mest

Det meg gleder mest er Jesu

Underfulle frelsesverk,

Som kan reise opp den svake,

Gjør den kraftesløse sterk,

Som kan bringe lys og glede

Der hvor sorgen er så stor,

Trøste den som titt her nede

Gråte må på syndens jord.

Jeg er bundet fast til Jesus

Bundet fast med evig bånd.

Intet makter nå å rive

Meg ut av min Frelsers hånd.

Han er min, min hele rikdom

Og jeg er Guds kjære barn.

Jeg er herlig frelst av nåde,

Friet ut av Satans garn.

T: T.Løwø. (Alle 3 vers: Sangboken)

Ord for dagen – 24.Sept.2008

oktober 22, 2008

Søvn er viktig, enten man liker det eller ikke. Når hodet er fullt av tanker og dagen har gått i en fei, blir man sliten samtidig som at alle tankene skal bearbeides. Dersom dette ikke skjer før jeg har lagt meg, opplever jeg ofte at det er nettopp dette hodet begynner med, når jeg ligger og skal sove. Det er nok ikke et ukjent fenomen.

Bibelen har mange ord til oss, enten tankekjøret gjelder sinne, frykt, stress eller lignende.

  • «La ikke solen gå ned over deres vrede.» (Ef. 4,26)
  • «Frykt ikke for jeg er med deg, se deg ikke engstelig omkring for jeg er din Gud.» (Jes.41,10)
  • «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt.11,28)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ved Jesu føter ei stille stund

Ved Jesu føter ei stille stund Når orda kjem frå hans eigen munn, Når eg med Jesus åleine er, Då er det hugnad å leva her.

Her må det tunge og vonde fly, Her vert eg alltid i striden ny, For eg med Jesus åleine er, Den største løyndom får løysing her.

Og snart så kjem ho, den stunda kjær Då eg skal sjå honom slik han er.Då eg med Jesus i himlen er Og talar med han som aldri her.

(T: Matias Orheim – Alle 5 vers: Se Sangboken,  M: Norsk folkemelodi)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Må Herren hjelpe oss å alltid søke Ham. Må Han vise oss hvor avhengig vi egentlig er av Ham! Vær velsignet, sett din lit til Herren og slapp av i Jesu navn!

Ord for dagen – 23.Sept.2008

oktober 22, 2008

Er det ikke slik at vi trenger internett aller mest når nettverket er nede? Slik føler jeg det. Vi trenger aldri strømmen så mye som når den er borte og mat når butikkene er stengt. Våre behov synes å vokse dess mer utilgjengelig det vi behøver er. Det vi derimot har lett tilgjengelig, er lett å ta for gitt. Vi tenker ikke på det – det bare er der. De gangene vi legger merke til det, er nettopp når forsyningen opphører og det blir borte.

Gud er der – hele tiden. Har vi lett for å ta Gud for gitt? Glemmer vi at Han faktisk eier oss og ønsker å bruke tid med oss? Da skal vi vite det – at Han elsket oss først. Vi elsker Ham fordi Han elsket oss først! Hans kjærlighet for oss er ubeskrivelig og den er ubetinget. Han er kilden til liv, sannhet, fred, glede, styrke – ja alle Åndens frukter. Kanskje vi må ta en pause i en travel hverdag og tenke litt på det!

Herre – lær oss å telle våre dager, lær oss å prioritere og lær oss å ta i bruk den kilden du er for oss. Hjelp oss til å påkalle deg med bønn, takk og lovsang – hver dag.

Gled dere – vær sterke – hold rett fokus!

Ord for dagen – 22.Sept.2008

oktober 22, 2008

Jeg sier ofte at livet er herlig og at livet er til for å nytes. Når jeg planlegger livet mitt, er det med tanke på at jeg skal være her 80-90 år. Kanskje jeg får noen bonusår og kanskje blir livet forkortet. Ingen vet hvor lang tid vi har her, utenom Gud. Han har sett alt.

Gled dere i Herren – alltid! Det er litt av en befaling? Vil det si at vi helst ikke skal ha noen motbakker, problemer eller vanskeligheter? Nei – som de fleste av oss har opplevd, byr livet på ulike opplevelser. Ikke alle opplevelser er like gode. Noen får tilsynelatende flere problemer enn andre. Vi kaller disse problemene ofte for prøvelser, med den undertonen at Gud vil teste oss – prøve oss. Hvem som gir oss problemer og motgang, vil jeg ikke komme inn på. Uansett er mye av det vi opplever, svært vanskelig. Det kan være sykdom, kolleger, hendelser i oppveksten, fysiske og psykiske svakheter.

Heldigvis står det ikke i Bibelen at vi skal glede oss i oss selv. I meg selv kan det nemlig være vanskelig å glede seg bestandig. Men vi har en kilde til glede. Herren er den samme, i går, i dag – ja til evig tid. Det er derfor han kaller seg «Jeg Er». Han er konstant.

I Jakobs brev kap. 1 vers 17 leser vi at «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.»

«En god latter forlenger livet – Jesus gjør det evig» – stod det på et russekort jeg fikk en gang. Vi vet at glede og latter virker forløsende og kan lette et tungt hjerte. Gud vil ikke at vi skal glede oss over tomhet. Han vil at vi skal søke Ham og glede oss i Ham.

Måtte Herren åpne våre øyne og gi oss trang til å søke hans fred, styrke og glede – til alle tider!